Coraz więcej uwagi zwracamy na dostosowywanie przestrzeni do osób ze specjalnymi potrzebami. Tyczy się to również placówek edukacyjnych, które oferują różnorodne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne mające pomóc w wyrównywaniu szans. Dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, dzieci z zaburzeniami utrudniającymi im dostosowanie się społeczne – wszystkie zasługują na odpowiednie wsparcie w procesie nauczania, które pozwoli im osiągnąć maksimum swojego potencjału. Interaktywna podłoga może być doskonałym narzędziem wspomagającym terapię maluchów ze specjalnymi potrzebami.

Na czym polega rewalidacja i terapia ruchowa?

Odpowiednie zadbanie o wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami w formie rehabilitacji, terapii bądź rewalidacji pozwala pomóc im w codziennym funkcjonowaniu i dać szansę na podejmowanie kolejnych wyzwań i przekraczanie granicy za granicą. Cierpliwość, ciężka praca i pomoc najbliższych potrafią czynić cuda. Z rewalidacji mogą skorzystać między innymi dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego, na spektrum autyzmu, niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami rozwoju motorycznego. Na czym dokładnie polega ten proces? Jego zadaniem jest skupienie się na trenowaniu i wzmacnianiu mocnych stron niepełnosprawnego dziecka, aby jak najbardziej wyrównać jego szanse i wesprzeć rozwój na tle innych maluchów. Rewalidacja pozwala dzieciom osiągać podmiotowość i samodzielność poprzez odkrywanie i maksymalizowanie ich potencjału oraz pracę nad korygowaniem wszelkich występujących u dziecka zaburzeń. Różnorodne zabawy i ćwiczenia pozwalają zwiększyć u dziecka świadomość własnego ciała i wspierają prawidłowy rozwój motoryczny i sensoryczny. Rewalidacja może również pomóc dzieciom w rozwijaniu kompetencji społecznych – uczy właściwej komunikacji, rozpoznawania uczuć u siebie i innych. Ruch staje się w procesie rewalidacji sposobem na odkrywanie siebie, swojego ciała, swoich emocji. To podstawowe narzędzie wspomagające nie tylko rozwój fizyczny, ale również umysłowy, emocjonalny i społeczny. Dzięki rehabilitacji ruchowej przeprowadzanej podczas tego typu zajęć możliwa jest korekta zaburzeń ruchowych u dziecka przy jednoczesnej stymulacji rozwoju intelektualnego. Terapia ruchowa wzmacnia mięśnie i stawy maluchów, koryguje ich postawę i poprawia koordynację. Podłogi interaktywne mogą być wykorzystywane właśnie w tego typu terapii jako narzędzie wspomagające: różnorodna oferta pakietów gier i aktywności wspierających rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami czy te nowinki technologiczne wspaniałym uzupełnieniem zajęć rewalidacyjnych.

Wykorzystanie podłogi interaktywnej w procesie rewalidacji

Na rynku znaleźć można różnorodne modele podłóg interaktywnych, które oferują pakiety przeznaczone do rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych bądź dzieci z zaburzeniami. Wśród nich wyróżnia się Magiczny Dywan onEVO, który w specjalnym pakiecie daje dostęp do ponad stu wyjątkowych gier mających wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ich przygotowaniu pomagał szereg ekspertów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych i edukacyjnych w całej Polsce. Terapeuci i psychologowie zgodnie potwierdzają skuteczność wykorzystywania Magicznego Dywanu onEVO w zajęciach rehabilitacyjnych bądź rewalidacyjnych. To potwierdzone różnorodnymi certyfikatami bezpieczeństwa urządzenie pozwoli maluchom o specjalnych potrzebach rozwijać się ruchowo i intelektualnie przy pomocy prostych, dostosowanych specjalnie do nich gier. W specjalnym pakiecie rewalidacyjnym Magicznego Dywanu onEVO znaleźć można zabawy mające wspomagać integrację sensoryczną dzieci, trenować ich koncentrację, zachęcać do odnajdywania własnych, komfortowych dla siebie rozwiązań. Magiczny Dywan onEVO będzie doskonałym wsparciem w terapii między innymi dzieci z porażeniem mózgowym, dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z zaburzeniami wywołującymi trudności w nauce. Skorzystają z niego nie tylko placówki rehabilitacyjne, ale również placówki edukacyjne. Nie sposób wyliczyć wszystkich miejsc, w jakich przydatny może się okazać Magiczny Dywan onEVO – przedszkole i szkoła, świetlice i sale zabaw, ośrodki kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacyjne. Podłoga multimedialna wspiera rozwój dzieci na praktycznie każdej płaszczyźnie, co czyni ją narzędziem niezwykle uniwersalnym. Jak wygląda kwestia kosztów tego typu interwencji. W przypadku nowoczesnego sprzętu, jakim jest podłoga interaktywna dla dzieci, cena waha się w zależności od wybranego modelu i ilości pakietów. Ceny zaczynają się już w okolicach dziesięciu tysięcy złotych, jednak w przypadku bardziej zaawansowanych modeli z większa ilością oferowanych aktywności mogą być nieco wyższe. W celu poznania konkretnej kwoty najlepiej zapytać producenta bezpośrednio – z chęcią pomoże on w znalezieniu odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania i wycenie wybranego przez nas zestawu.

Czytaj również